Hüviyet: Zâyi

     Çok emekler verdim hep zâyi oldu….
     Cesedim içinde candan usandım….   

                                               (Karacaoğlan)  

 Eski Bir Yalnızlık Dilinde, şiir, 2002

Bahçe Nin Epik Sürgünüşiir, 2008

     Sahte Siyah şiir, 2013

Kaideyi Bozan İstisnalar deneme – inceleme, 2012