Evet-Hayır

CarlaRozman_YesNo-500x241

“Şairler diğer bütün sanatçılardan farklı olarak hâlihazır duruma çok gerilerden ya da çok uzaklardan bakmayı başarmakla ayrılır” diyen İsmet Özel’e uyarak size İbn Arabî’nin bir anısını anlatmak istiyorum:
İbn Arabî’nin babası, İbn Rüşd’ün arzusu üzerine, oğlu İbn Arabî’yi kendisi ile buluşturur. O esnada bıyıkları henüz terlememiş bir delikanlı olan İbn Arabî’yi, Kurtuba Kadısı İbn Rüşd sevgi ve saygıyla yerinden kalkarak kucakladıktan sonra şöyle der:  “Evet!”
İbn Arabî de aynı şekilde karşılık verir: “Evet!”
İbn Rüşd’ün, genç İbn Arabî tarafından anlaşılması sevincini artırmıştır. Kurtuba Kadısı’nın sevincinin sebebinin farkına varan İbn Arabî bu kez “Hayır!” der. Bunun üzerine İbn Rüşd üzülür, rengi değişir, o an sahip olduğu fikirden kuşku duyarak şöyle sorar:
“Keşif ve ilahi feyizde de işin aslı, acaba teorik düşüncenin bize kazandırdığı gibi midir?”
İbn Arabî şöyle cevap verir:
“Evet ve hayır! Evet hem de hayır! Evet ve hayır arasında ruhlar maddelerinden, boyunlar da bedenlerinden uçar.”
İbn Rüşd’ün rengi iyice sararır, sıkıntı basar, bağdaş kurup otururak işaret edilen şeyi anlamaya çalışır.