aynı sahne, aynı oyun, aynı oyuncular

figüranlarsa televizyon başındakiler, sokaktan geçenler, etrafta dolaşanlar, oyuna aval aval bakanlar, çaresizler, kurbanlar, daimi figüranlar.
Zâlim olarak gösterilen mümin, âdil olarak görünense kâfir!
Dünyada oyun böyle oynanıyor. Mümin hep zâlim rolünde, zâlim kostümünü giydiriyorlar ona, kötü adam olarak hep o görünüyor oyunda. Kâfirse hep âdil rolünde.
Düşünün bakalım.
(Kimle muhatap oluyorum?)

Mümin aslâ salak olamaz.
(Kimle muhatap olduğum belli değil!)