İkinci cemre

Bugün: 27 Şubat: İkinci cemrenin suya düşüşü.

Şeyh Galib:

Etdi bu şitâ cemreleri dîvâne

Söndürdü külün savurdu hep meydâna

Hakkâ ki bahâra nisbeten eyledi berf

Zîr ü zeber-i zemîni Kâğıdhâne

 

Nev’i:

Bir cemre düşmedük dahi ‘unsur mı var dakı

Nâr-ı Halîl olursa ısıtmaz ten-i nigâr

 

Karamanlı Aynî:

Hemîşe tâb-ı ruhunla bahâra cemre düşer

Virür harâreti belki nehâra cemre düşer