Hüzünbilimi

Ebubekir Eroğlu’na dikkat ediyorum. Neden dikkat ediyorum? Bir hüznü dile getiriş biçimi nedeniyle. Sakin tavrını sürdürme azmi nedeniyle.
‘Bentler’ adlı dokuzuncu şiir kitabı Ocak 2017’de yayımlandı, YKY’den.
“o zaman da hüzün vardı
şimdiki anlamda değil elbet
kayıplar olmazdı hüznün nedeni”
İçten içe, için için, içtenlikle işleyen bir şiir. İçrek ve dingin akan bir pınar gibi, insanı yatıştıran, ruhu teskin eden bir şiir.
“hüzün dirilip geri gelir zararı yok
kaçırmadan bakarsın, gözlerini
başka nedenlerine şimdiki hüznün”
Hüzünbilimi diye bir bilim varsa, Eroğlu o bilime sahip.
Ebubekir Eroğlu, sade, yalın biçimde, dingin sözcüklerle, karmaşık anlatımlar kullanmadan söylüyor söyleyeceğini; herkesin anlayabileceği bir şiirde, herkesin kavrayabileceği imgelerle dile getirmekte dile getireceğini. Bunun epeyce zor olduğunu sanıyorum, herkesi ilgilendiren imgelerle şiir kurmak öyle kolay bir iş olmasa gerek.
Herkesin, her kesimin şairi olmak, herkesin anlayabileceği bir şiiri yazmak istiyor gibi.
Dikkatimi çekiyor Ebubekir Eroğlu, Kuşluk Saatleri’nden beri.