Mümin müminin karamsarlığını yansıtabilir mi?

“Aynaya özgü hiçbir şey yok” diyesim geliyor, yok mu gerçekten? Bakıyorum aynaya, (İzzet Yasar’ın tabiriyle toplumsal şebeke haline gelmiş olan sosyal medyaya) “aynaya özgü hiçbir şey yok” gerçekten. Niçin olsun ki? Aynada farklı bir imge, farklı bir yansıma arayan kaç kişi var? Kaç kişi kaldı?
Ayna, sadece aynaya bakanın görüntüsünü yansıtmak için ayna değildir. Mümin bu mânâda müminin aynasıdır. Kişi, içinde başka bir aynanın sûreti bulunan aynasında kendini gördüğünde, öteki aynayı kendi nefsinin aynası olarak görür, aynasındaki kendi sûretini de başka bir aynanın sûreti gibi görür. İbn Arabî böyle diyor.