Şiirden vazîfe çıkarmak

Tıpkı durumdan vazîfe çıkarmak gibi, şiirden de kendimize bir vazîfe, bir ev ödevi çıkarabiliriz. İsmet Özel’in 1972 tarihli Propaganda adlı şiirinden, içinde bulunduğumuz şu Hicrî 1436 Ramazan’ında bir vazîfe çıkarılabilir.
Bu şiirde İsmet Özel, kölelerden, silâhlardan bahsederek şöyle sorar:

Gördüm
gözlerinde zındanlarla bana baktıklarını
düşündüm yaslanarak şehrin kasıklarına
düşündüm kafa kemiklerimi eritinceye kadar
nedir bu kölelerin olanca silâhları
silâhların köleleri olmaktan başka.

(Cinayetler Kitabı’ndan, 1975)

Hicrî 1436 yılı Ramazan ayının resmî ana teması şu şekilde belirlendi: “Vakit İyilik Vakti, Bu Ramazan ve Her Zaman”. Ramazan’ın hem milletimize, hem gönül coğrafyamıza, acılar içerisinde kıvranan İslâm âlemine huzur, barış, adalet ve merhamet getirmesini Allah’tan niyaz ederek dua ediyor Türk milleti.
İslâm âleminin acılar içerisinde kıvranmasına sebep olanlar, Müslümanları birbirine kırdıranlar, birbirine düşürenler kimlerdir? Sözüm ona, mâhut Müslümanlara ellerindeki olanca silâhları kim veriyor? Ellerindeki silâhları gururla havaya kaldıranlar ellerine bu silâhları verenlerin köleleri olmuyorlar mı? Kimin silâhıyla kime karşı silâhlanılıyor?

Yıllık 1,776 trilyon dolar silâh pazarı olan bir dünyada İslâm âlemine huzur, barış, adalet ve merhamet gelir mi?
(Verilen rakam, Stockholm International Peeace Resarch Institute tarafından yayınlanan 2014 listesinden alınmıştır.)
Gelmesini isterler mi? Allah’a nasıl dua etmeliyiz? Ev ödevimiz bu. Hayra mı amin diyoruz, şerre mi? Kafa kemiklerimizi eritinceye kadar düşünmeliyiz bunu, eğer başka türlü eritilmediyse!

İsmet Özel’in bir başka şiirindeki, Dişlerimiz Arasındaki Ceset şiirindeki şu soruyla birlikte düşünüp taşınmalıyız Ramazan ödevimiz üzerinde:

Kimbilir kimden umarız emr-i b’il-ma’ruf
Kimbilir kimden umarız nehy-i ani’l-münker

Ev ödevimizi çıkardığımız Propaganda şiirinin başında şöyle der İsmet Özel:

Köleler gördüm, karavaşlar
hayaları burulmuş bir adamın ayaklarını yıkamaktalardı
artık kelimeleri kalmamış fiyatları sormaktan

Müslümanlığı kullanılanlar, Müslümanlığını kullananlar, ellerine silâhları tutuşturanların ayaklarını yıkamaktalar. O kadar çok silâh, mühimmat almaktalar ki, artık kelimeleri kalmamış durumda, aldıklarının fiyatları sormaktan.
Ramazan’ın ortasındayız, ev ödevimizi teslim etmek için vakit daralıyor.

İsmet Özel: “Ortadoğu’daki bütün karışıklıklar İsrail’in sıhhatine hizmet ediyor. Herkes birbirini yiyor, silah fabrikaları ultra kârlar temin ediyor. Buradaki insanlar ahlaken, maddi olarak, bütün sosyal ilişkiler itibariyle sefalete terk edilmiş durumda. Hiçbir yapıcı oluşumlar karşı karşıya değiliz. Hepsi tefessüh etmiş, kokuşmuş, günden güne tiksinti veren ilişkiler bütünü haline geliyor, kendi mevcudiyeti itibariyle bundan İsrail hiç olumsuz etkilenmiyor.”
(İstiklal Marşı Derneği’nde 11 Temmuz 2015’de yapılan basın toplantısı metni / İstiklal Marşı Derneği internet portalı: www.istiklalmarsidernegi.org.)