Şiir Talimi

Âyînesi iştir kişinin lâfa bakılmaz / Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde” diyor Ziyâ Paşa.Şairin işi şiirdir. Şiirden başka işi yoktur şairin, şiirden başka işi olamaz. Şairin şiirine bakılır. Şiirin bize tuttuğu aynada bir an evvel vaziyet almamız şart, yoksa kendimizi başka bir vaziyette bulmamız kaçınılmaz. Geldiğimiz zamanda ve zeminde şairler de şiirden çok lâf üretiyor. İsmet Özel’in deyişiyle “hiçbir popülaritesi kalmamış şiirden” bir beklentisi, umudu kalmamış durumda; bu yüzden lâf üretmek zorunda hissediyor kendini.

Ziyâ Paşa’nın sözlerini biraz değiştirerek şöyle desek nasıl olur:
Âyînesi şiir olanın lâfına bakılmaz / Şairin görünür rütbe-i aklı eserinde.
Âyînemiz şiir olmalı, vandallık değil.