Ferhat Kentel
Yazıyı oku

Profesör, doktor. İstanbul Şehir Üniversitesi

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi.

Üniversitenin portalında İlgi Alanları olarak şunlar var:

Modernite, gündelik hayat, yeni sosyal hareketler, kimlik, İslami hareketler, etnik cemaatler.

Daha çok “İslâmcı” kesimin hoşuna giden bir şahsiyet Ferhat Kentel. Tam olarak nerede durduğunu kestirebilmeniz oldukça zor, bu durumun işine yaradığı da oluyor. Dikkatimi çeken şu: İsmet Özel’in ismini -nedense- hiç anmıyor.

2009’da “Demokratikmeşme: 12 Eylül’den AB’ye Siyasi Partiler”

Devam →