İhyâ Tercüme ve Şerhi
Yazıyı oku

Gazâlî’nin büyük eseri İhyâu Ulûmi’d-Dîn’in Türkçe tercümeleri ne yazık ki felâket. Elimizdeki mevcut tercümeler sırasıyla: Ahmed Serdaroğlu, Ali Arslan, Mehmed A. Müftüoğlu ve Sıtkı Gülle tercümeleridir. Abdulhalık Duran’ın da tercümesi var, ama ona tercüme demek doğru olmaz, neyse onun sözünü etmeyelim şimdi, çünkü apayrı bir bahis o, bir saldırı diyebiliriz! Elimizdeki mevcut tercümelerin ne yazık ki, hem redaksiyon, hem tercüme bakımından Türk okurunu İhyâ’dan uzak tutmak için yapılmış işler olduğuna inanıyorum. Başka hiçbir eserin başına bu felâket getirilmedi!

Devam →

Bir hadis
Yazıyı oku

Ebû Mûsa, Hz. Peygamber’den şöyle rivayet etmektedir:
Kıyâmet günü olduğunda, ümmetimden her birine Hıristiyan ve Yahudilerden biri teslim edilir ve şöyle denir: “Bu, ateşten kurtulman için sana fedadır.”  (Ebû Dâvud ve İbn Mâce)
Diğer bir hadiste:
“Bu ümmetten her biri, bir Yahudi veya Nasranî (Hıristiyan) ile cehenneme giderek “işte bu, benim ateşten kurtulmam için bana fedadır (benim kurtulmam için karşılıktır)” der. (Müslim)

İmam Gazâlî,

Devam →

Gaston Bachelard ve Gazâlî
Yazıyı oku

 

“Aklı kaygılandırmak ve nesnel bilginin alışkanlıklarını rahatsız etmek gerekir.”

Gaston Bachelard (1884-1962) 
Le formation de l’esprit scientifique(Bilimsel Zihnin Oluşumu, İthaki, 2013, çeviren: Alp Tümertekin)

bachelard

Cemil Meriç, ne kadar Fransız varsa hepsinden bahseder, ama bu adamdan bahsetmez. Gaston Bachelard‘ı görmemiş herhalde! Bazan insan gözünün önünü görmez de, ta uzaktaki karaltıyı fark eder.
Gaston Bachelard‘a bizimkiler de nedense biraz uzak mı kaldılar desem,

Devam →