Martin Heidegger
Yazıyı oku

Can demişler dudağına hey hey
Bu sözü gör ne muhtasar dediler
(Nesîmî)

“Ancak ‘olan’ bir şey yerine getirilebilir, olan ise Varlık’tır.”

Böyle demiş Martin Heidegger, 1949’da.

(“Was jedoch vor allem ‘ist’, ist das Sein.” Über den Hümanismus)

Ama aynı zamanda şunu da okumamız gerek:
“Das ‘Sein’ -das ist nicht Gott und nicht ein Weltgrund.” (‘Varlık’ -bu, ne Tanrı, ne de dünyanın aslı.)

 

Devam →